Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Warren, Lillian L (115) Wyoming, MI 99.7
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 99.1
3 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 99.1
4 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 97.1
5 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 96.0
6 Swett, Kate (352401) APO, DEU 95.7
7 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 94.9
8 Jackson, Courtney (000003) APO, DEU 84.6