Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
12 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 92 - 3 86 - 0 93 - 5 271 - 8
6 Benavides, Marina (361719) APO, AE 99 - 8 87 - 2 92 - 2 278 - 12
22 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 87 - 2 81 - 0 90 - 4 258 - 6
23 Brech, Landon (377054) APO, AE 90 - 3 81 - 1 87 - 2 258 - 6
3 Brech, Madison (333080) APO, AE 94 - 3 95 - 3 92 - 4 281 - 10
19 Claypool, Braxton (390194) APO, AE 93 - 3 83 - 1 87 - 2 263 - 6
17 Dacumos, Rachana (114) APO, AE 91 - 2 86 - 2 91 - 1 268 - 5
18 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 96 - 7 84 - 0 86 - 0 266 - 7
38 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 84 - 2 56 - 0 63 - 0 203 - 2
2 Dizor, Mary (381219) APO, AE 98 - 6 94 - 2 93 - 3 285 - 11
7 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 96 - 5 88 - 2 92 - 2 276 - 9
25 Garcia, Ben (382348) APO, AE 94 - 3 74 - 0 89 - 1 257 - 4
34 Hayosh, John (110) APO, AE 86 - 2 61 - 0 74 - 0 221 - 2
16 Hise, Mathew (397498) APO, AE 93 - 4 81 - 1 94 - 4 268 - 9
8 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 96 - 5 90 - 2 89 - 2 275 - 9
20 Jarvis, Wyatt (115) APO, AE 91 - 2 82 - 2 88 - 2 261 - 6
24 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 92 - 2 75 - 0 91 - 1 258 - 3
30 Le, Lana (402741) APO, AE 82 - 2 80 - 0 87 - 1 249 - 3
14 Lemauk, Brian (387382) APO, AE 94 - 2 84 - 2 91 - 4 269 - 8
5 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 95 - 4 91 - 1 93 - 4 279 - 9
21 Martin, Marina (112) APO, AE 91 - 4 85 - 0 84 - 0 260 - 4
9 Mead, Mya (402740) APO, AE 97 - 5 86 - 0 91 - 1 274 - 6
10 Meyer, Spencer (390359) APO, AE 97 - 4 87 - 1 89 - 1 273 - 6
15 Palmer, Sophie (397493) APO, AE 93 - 3 89 - 2 87 - 3 269 - 8
31 Pantoja, Daniella (107) APO, AE 86 - 1 79 - 0 79 - 0 244 - 1
13 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 95 - 4 84 - 0 91 - 1 270 - 5
35 Ramirez, Aiden (402462) APO, AE 88 - 2 55 - 0 70 - 0 213 - 2
40 Rooste, Kaspar (399660) APO, AE 62 - 0 54 - 0 72 - 1 188 - 1
11 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 94 - 4 86 - 2 92 - 4 272 - 10
33 Sais, Kanani (377053) APO, AE 84 - 1 62 - 0 77 - 1 223 - 2
1 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 98 - 7 91 - 1 96 - 6 285 - 14
26 Sears, Ryan (103) APO, AE 89 - 2 75 - 0 90 - 4 254 - 6
32 Shaffer, Hayden (108) APO, AE 92 - 3 58 - 1 78 - 2 228 - 6
29 Smith , Alan (104) APO, AE 93 - 4 80 - 1 78 - 0 251 - 5
39 Smith , Xander (105) APO, AE 84 - 2 59 - 0 53 - 0 196 - 2
27 Snopkowski, Norman (101) APO, AE 90 - 3 84 - 1 80 - 0 254 - 4
4 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 99 - 4 90 - 3 91 - 3 280 - 10
36 Starc, Filip (399658) APO, AE 76 - 0 49 - 0 82 - 0 207 - 0
41 Suarez, Richard (399157) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
37 Torres, Jampol (361658) APO, AE 80 - 0 47 - 0 79 - 0 206 - 0
28 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 85 - 1 84 - 3 84 - 1 253 - 5